Kursa anotācija:

Apgūt grafiskā dizaina izstrādi, izmantojot klasiskās iespiedgrafikas tehnikas: augstspieduma, gludspieduma, dobspieduma tehnikas un datorprogrammu (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, CorelDRAW u.c.) tehnoloģijas. Apgūt poligrāfijas produkcijas pirmsdrukas sagatavošanu (attēlu apstrādi, krāsas korekciju, maketēšanu u.c. poligrāfijas tehnoloģijas stadijas). Iepazīt poligrāfijas ražošanas metodes. Praktizēties iespieddarbu ražošanas sagatavošanas un pēcapstrādes procesos.